Skräp till tippen

Har du städat hemma eller i trädgården och behöver hjälp att köra till återvinningsstationen? Änglarnas städ hjälper dig att tömma garaget, flytta förrådet eller frakta bort skräp ifrån tomten
Våra tjänster
Ring till oss eller boka online – vi kontaktar uppdraget inom 48 timmar
Våra tjänster omfattar lastning av avfall oavsett var det ligger och vi garanterar bortskaffning med optimal återanvändning. Vi samarbetar endast med landets bästa mottagare av elektronikavfall.

Kontakta oss
info@anglarnasstad.se
0768867740

Vi tänker miljö och människor

Änglarnas städ strävar till att återanvända eller återvinna avfallet så mycket som möjligt. Vi väljer mottagningsstationer med en hög återanvändningsprocent. Vi samarbetar också med välgörenhetsorganisationer och specialbutiker som vi skänker bl.a. möbler till. Detta både för att maximera återanvändningen och för att kunna ge dig ett fördelaktigt pris
Pris: Kostnad för bortforsling av skräp är 440 kr (220 kr efter skattereduktion) per person och timme, samt 130 kr i serviceavgift