Byggstädning

Byggstädning

AB Änglarnas Städ erbjuder en bred städlösning inom bygg.  Varje kund eller byggarbetsplats är inte lik den andra. Därför har vi en genomtänk kvalitetssäkring för att kunna leverera rätt kompetens inom rätt tid till våra kunder från start till slut.

Vi tar givetvis hand om all byggstädning från etablering (bodar), grovstädning, slutstädning med sortering av sopor och återvinning, golvvård, mm.

Vi använder oss av ID-06 till alla våra grovstädare. Vi vill vara med och försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen.